Повик за учество во фокус групи за млади ЛГБТИ лица

4 септември 2015

Субверзивен Фронт во партнерство со Младински образовен форум  спроведуваат истражување кое има за цел да ги испита  перцепциите и ставовите на младите во Скопје за состојбата со малтретирањето и вознемирувањето засновано на сексуална ориентација и родов идентитет, како и да ги истражи искуствата на дискриминација кај ЛГБТИ лицата во Скопје.

За реализација на истражувачките цели, Субверзивен Фронт  и  Младински образовен форум објавуваат повик за учесници на фокус групи.  Овие фокус групи кои ќе се одржат на 12-ти септември во канцелариите на Младински образовен форум со почеток во 12 и 15 часот. Дискусијата во рамки на фокус групите предвидено е да трае околу 2 часа. За сите останати детали избраните учесници ќе бидат дополнително известени.

За учеството во фокус група предвиден е надомест во износ од 600 денари (нето), како и освежување. Учеството е анонимно и од учесниците се очекува изреченото во фокус групите да не го споделуваат надвор од нив.

Лицата кои ќе бидат вклучени во фокус групите потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

– Да се на возраст од 18 до 30 години

– Да живеат во Скопје

– Да се идентификуваат како ЛГБТИ лица

Сите заинтересирани можат да побараат апликација и да се пријават со истата пополнета на info@s-front.org и на policy@mof.org.mk