Регионална соработка при заштитата на човековите права на ЛГБТИ лицата

Во регионот на Западен Балкан, човековите права на ЛГБТИ лицата се прекршуваат на дневна основа. Една од причините за ваквата ситуација е фактот што органите на власта не се определиле […]