Процена на потребите на ЛГБТ луѓето во Македонија

Целта на ова квалитативно истражување беше да се добие сеопфатна процена на самоидентификуваните потреби на ЛГБТ заедницата во Македонија кои се поврзани со областите на здравството, образованието, економските можности, вдомувањето и обезбедувањето услуги. Дополнително, беа вклучени прашања за кохезија на заедницата, учество во заедницата и обидите за активизам. Истражувањето беше спроведено од Кристефер Стојановски,  Kristefer Stojanovski, магистер по јавно здравје и докторанд на дравствено однесување и здравствено образование на Универзитетот во Мичиген, САД, Викторија Бондиќова – Координаторка на програма за истражување и полиитки при Субверзивен фронт, и Диара Брукс, студентка по психологија на Универзитетот во Мичиген, САД. Истражувачкиот извештај може да се преземе овде: Без закони, сè е џабе, Истражувачки извештај, С-Фронт 2017