Хомо vs. хетеро парада

Правете си што сакате во вашите четири ѕида, не ве осудувам, не ми парадирајте! Став кој навидум делува легитимен и дури и до некаде поддржувачки за ЛГБТИ заедницата, а кој […]

Во име на мајка ти

Како да се биде вистински маж? Класичниот маж од соништата? Одговорот ќе го пронајдеш во чинија со доза шовинизам полна со лаги и омраза, најчесто предобро скриена. Дојди, најади се, […]

Зошто „Да“ за родовите студии?

Исчезнувањето, суспендирањето, ставањето во мирување на родовите студии и нивната пренамена во семејни студии не смее да се набљудува како изолирана и случајна мерка што нè изненадува, нè зачудува или […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 6

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 5

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 4

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 3

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 2

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

За родовите студии во Македонија

Во Македонија постоеја три места кадешто човек може да добие академска поткованост на тема: родови студии. Тоа беа додипломските студии на Филозофскиот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во […]