Нашиот тим

Антонио Михајлов

Антонио Михајлов

Претседател на Управен oдбор / President of the Steering Board

Антонио Михајлов е претседател на Управниот одбор и еден од основачите на Субверзивен фронт – здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста од Скопје, Македонија. Пред да стане ЛГБТИ активист, Антонио работеше во продажба и маркетинг на софтвер во Норвешка, и интернет маркетинг во Белгија и Финска. Неговите одговорности во С-Фронт вклучуваат обезбедување на стратегиска насока на развојот на организацијата, осигурување на спроведувањето на програмата на организацијата во согласност со организациските мисија, визија и стратегиски цели и преку 5 стратегиски области. Универзитетскиот профил на Антонио е во областите на менаџмент на е-бизнис, проектен менаџмент, маркетинг комуникации и организациски развој. Негови интереси се застапување за ЛГБТИ и женски права, обука и образование за род и сексуалноста, како и истражувања за ЛГБТИ теми. Контактирај го Антонио на amihajlov@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на бул. „К. Ј. Питу“ бр. 19-5/28, во Скопје, Македонија.

Викторија Бондиќова

Викторија Бондиќова

Надворешна соработничка / External Consultant

Викторија Бондиќова, Надворешна соработничка во Субверзивен фронт е дипломиран психолог при Филозофскиот факултет во Скопје. Како младинска активистка, таа поседува бројни волонтерски искуства во областа на младинското образование, родови права и родова демократија на национално и меѓународно ниво како сертифицирана врсничка едукаторка за родова еднаквост. Таа била вклучена во работа на проекти во повеќе организации во граѓанскиот сектор, притоа користејќи ги знаењата од психологија на заедницата во креирањето на позитивни промени поврзани со ЛГБТИ прашањата. Работи во 2 од вкупно 5 стратешки области во организацијата: истражувања и политики за ЛГБТИ прашања, обука и образование за родот и сексуалноста, како и придонесува за организацискиот развој преку примена на позитивни HR практики. Контактирај ја Викторија на vbondikjova@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на бул. „К. Ј. Питу“ бр. 19-5/28, во Скопје, Македонија.

Ангелина Иванова

Ангелина Иванова

Извршна Директорка / Executive Director

Ангелина Иванова, започна како волонтерка во Субверзивен Фронт во април 2016, а тековно е посветена на институционалниот развој на организацијата. Таа е во последната година од своите студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Со активизам започна уште во 2014 година кога учествуваше на Геј Игрите во Кливленд, САД, каде беше прва и досега единствена македонска учесничка. Од тогаш стана борец за човековите права на ЛГБТИ лицата во Македонија и има учествувано во повеќе проекти кои се спроведувани во Македонија и Балканот. Контактирај ја Ангелина на aivanova@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на бул. „К. Ј. Питу“ бр. 19-5/28,, во Скопје, Македонија.

Стефан Петровски

Стефан Петровски

Соработник за комуникации и Проектен координатор / Communications Officer and Project Coordinator

Стефан Петровски е Проектен координатор и Соработник за комуникации во Субверзивен Фронт. Тој започна со волонтерство во организацијата во јули 2017, и од март 2018 започна официјално со работа. Пред да започне со ЛГБТИ активизмот, Стефан беше активен волонтер на локално и национално ниво. Од рани години има влезено во светот на волонтерството со учество на проекти кои го зајакнуваат капацитетот на младите во полињата на лобирање и застапување, меѓународни односи, човекови права, фотографија, и видеографија. 8 години е вклучен во проектот на модел на Обединети нации во Македонија, младински летен камп за лидерство, кампањата против говор на омраза на европско и државно ниво, и е врснички едукатор за Сеопфатно сексуално образование. Во моментот, тој е студент по Англиски јазик и книжевност на факултетот „Блаже Конески“ во Скопје, и има студирано во САД на Универзитетот Јута (University of Utah) преку Глобал УГРАД (Global UGRAD) програмата во 2017 година – на која е еден од почесните студенти. Неговото поле на студии и истражување е фокусирано на род, сексуланост, и етничка припадност во литературата и лингвистиката – кои тој сака да ги продолжи како тема во неговата пост-дипломска и докторска студија. За да стапите во контакт со Стефан, пишете му на spetrovski@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на бул. „К. Ј. Питу“ бр. 19-5/28, во Скопје, Македонија.

Кристефер Стојановски

Кристефер Стојановски

Член на Управен Одбор / Steering Board Member / Консултант за истражувања / Research Consultant

Кристефер Стојановски, магистер по јавно здравје, е на докторски студии по здравствено однесување и здравствено образование на Универзитетот во Мичиген, САД. Кристефер има долгогодишно искуство во истражувањето на јавното и менталното здравје во Југоисточна Европа, работејќи со сексуалните и родовите малцинства, како и ромските заедници. Тој работи со Субверзивен фронт уште од почетокот на организацијата. Кристефер развива и поддржува истражувачки иницијативи за да ѝ помогне на организацијата во осигурувањето дека пристапот базиран на податоци и базиран на докази е во првите редови на стратегиите кои вклучуваат програмирање, услуги, застапување и поддршка во политиките. Кристефер е поранешен стипендист на Фулбрајт во Македонија. Можете да го контактирате Кристефер на оваа адреса: kristefers@gmail.com.