Нашиот тим

Антонио Михајлов

Антонио Михајлов

Извршен директор / Executive Director

Антонио Михајлов е Извршен директор и еден од основачите на Субверзивен фронт – здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста од Скопје, Македонија. Пред да стане ЛГБТИ активист, Антонио работеше во продажба и маркетинг на софтвер во Норвешка, и интернет маркетинг во Белгија и Финска. Неговите одговорности во С-Фронт вклучуваат обезбедување на стратегиска насока на развојот на организацијата, осигурување на спроведувањето на програмата на организацијата во согласност со организациските мисија, визија и стратегиски цели и преку 5 стратегиски области. Универзитетскиот профил на Антонио е во областите на менаџмент на е-бизнис, проектен менаџмент, маркетинг комуникации и организациски развој. Негови интереси се застапување за ЛГБТИ и женски права, обука и образование за род и сексуалноста, како и истражувања за ЛГБТИ теми. Контактирај го Антонио на amihajlov@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.

Ангелина Иванова

Ангелина Иванова

Директорка за финансии и администрација / Finance and Administration Director

Ангелина Иванова, започна како волонтерка во Субверзивен Фронт во април 2016, а тековно е посветена на институционалниот развој на организацијата. Таа е во последната година од своите студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Со активизам започна уште во 2014 година кога учествуваше на Геј Игрите во Кливленд, САД, каде беше прва и досега единствена македонска учесничка. Од тогаш стана борец за човековите права на ЛГБТИ лицата во Македонија и има учествувано во повеќе проекти кои се спроведувани во Македонија и Балканот. Контактирај ја Ангелина на aivanova@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.

Стефан Петровски

Стефан Петровски

Соработник за комуникации и Проектен координатор / Communications Officer and Project Coordinator

Стефан Петровски е Проектен координатор и Соработник за комуникации во Субверзивен Фронт. Тој започна со волонтерство во организацијата во јули 2017, и од март 2018 започна официјално со работа. Пред да започне со ЛГБТИ активизмот, Стефан беше активен волонтер на локално и национално ниво. Од рани години има влезено во светот на волонтерството со учество на проекти кои го зајакнуваат капацитетот на младите во полињата на лобирање и застапување, меѓународни односи, човекови права, фотографија, и видеографија. 8 години е вклучен во проектот на модел на Обединети нации во Македонија, младински летен камп за лидерство, кампањата против говор на омраза на европско и државно ниво, и е врснички едукатор за Сеопфатно сексуално образование. Во моментот, тој е студент по Англиски јазик и книжевност на факултетот „Блаже Конески“ во Скопје, и има студирано во САД на Универзитетот Јута (University of Utah) преку Глобал УГРАД (Global UGRAD) програмата во 2017 година – на која е еден од почесните студенти. Неговото поле на студии и истражување е фокусирано на род, сексуланост, и етничка припадност во литературата и лингвистиката – кои тој сака да ги продолжи како тема во неговата пост-дипломска и докторска студија. За да стапите во контакт со Стефан, пишете му на spetrovski@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.

Давид Тасевски

Давид Тасевски

Проектен координатор / Психолог / Project Coordinator / Psychologist

Давид Тасевски, психолог – семеен и системски советник, професионалното искуство го започнува во 2014 година во ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ и веднаш потоа полага за лиценца за вршење психолошка дејност. Истата година основа и веб страна за стручни текстови од областа на психологијата. Во невладин сектор започнува да работи во 2015 година како волонтер, а подоцна и координатор во „здружение за превенција и борба против зависностите и намалување на штетните последици од употреба на истите“. Во 2015 година, основа здружение кое делува во областа на менталното здравје и со колегите од психијатриската болница спроведуваат работилници за млади психолози и професионалци од областа на менталното здравје. Во 2016 година започнува да работи во областа на човекови права, дискриминација, како и со ЛГБТИ жртви на насилство. Пред да дојде на позицијата Програмски координатор, беше вклучен во процесот на деинституционализација на домот за деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение, без родителска грижа. Од 2018 е сертифициран советувач за доброволно советување и тестирање за ХИВ, а во рамки на институтот за брак, семејство и системска пракса е вклучен во проект за јакнење на родителски вештини, како и во советувалиштето за жртви на семејно насилство. Контактирај го Давид на dtasevski@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.

Викторија Бондиќова

Викторија Бондиќова

Член на управен одбор / Консултант за истражувања / Steering Board Member / Research Consultant

Викторија Бондиќова, Надворешна соработничка во Субверзивен фронт е дипломиран психолог при Филозофскиот факултет во Скопје. Како младинска активистка, таа поседува бројни волонтерски искуства во областа на младинското образование, родови права и родова демократија на национално и меѓународно ниво како сертифицирана врсничка едукаторка за родова еднаквост. Таа била вклучена во работа на проекти во повеќе организации во граѓанскиот сектор, притоа користејќи ги знаењата од психологија на заедницата во креирањето на позитивни промени поврзани со ЛГБТИ прашањата. Работи во 2 од вкупно 5 стратешки области во организацијата: истражувања и политики за ЛГБТИ прашања, обука и образование за родот и сексуалноста, како и придонесува за организацискиот развој преку примена на позитивни HR практики. Контактирај ја Викторија на viktorijabon@gmail.com или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.

Кристефер Стојановски

Кристефер Стојановски

Член на Управен Одбор / Steering Board Member / Консултант за истражувања / Research Consultant

Кристефер Стојановски, магистер по јавно здравје, е на докторски студии по здравствено однесување и здравствено образование на Универзитетот во Мичиген, САД. Кристефер има долгогодишно искуство во истражувањето на јавното и менталното здравје во Југоисточна Европа, работејќи со сексуалните и родовите малцинства, како и ромските заедници. Тој работи со Субверзивен фронт уште од почетокот на организацијата. Кристефер развива и поддржува истражувачки иницијативи за да ѝ помогне на организацијата во осигурувањето дека пристапот базиран на податоци и базиран на докази е во првите редови на стратегиите кои вклучуваат програмирање, услуги, застапување и поддршка во политиките. Кристефер е поранешен стипендист на Фулбрајт во Македонија. Можете да го контактирате Кристефер на оваа адреса: kristefers@gmail.com или директно во канцеларијата на Субверзивен фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.

Маја Атанасова

Маја Атанасова

Член на Управен одбор / Steering Board Member

Maja Aтанасова е дипломиран правник со искуство во областа на заштита и унапредување на човековите права. Искуството го темели на застапување на предмети пред судови и други државни и меѓународни органи, објавување на правни мислења како и организирање и спроведување на обуки и семинари. Особено внимание посветува на работа со млади заради поттикнување на младински активизам, знаење и дејствување во областа на човековите права и заштита од дискриминација. Во S-front се вклучува заради активирање во заштита и унапредување на ЛГБТИ права и родови прашања. Контактирај ја Маја на maja.atanasova@gmail.com или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на „бул. К. Ј. Питу бр. 19-5/28“, во Скопје, Северна Македонија.