Добијте поддршка

Тим од ЛГБТ friendly психолози (Координативно тело за соработка со Субверзивен фронт при Комора на психолози на РМ)

  • Вида Гаврилоска – психолог, семеен и системски психотерапевт – 077 791 100
  • Кристина Лефкова – психолог, семеен и системски психотерапевт – 071 218 787
  • Елена Николовска, психолог, семеен и системски советник – 078 293 014
  • Марија Трпчевска, психолог, семеен и системски советник – 078 739 053
  • Давид Тасевски, психолог, семеен и системски советник – 078 310 947
  • Елисавета Секуловска, психолог, психотерапевт – пристап: когнитивно-бихевиорален и трансакциска анализа – 078 576 804
  • Зорица Николова, психолог, семеен и системски советник – 078 299 071