Project name:

Кон отворен пристап за ЛБТ жени во спорските игри

Project description:

Во Македонија, ЛБТ жените обично треба да ја кријат својата сексуална ориентација или родов идентитет доколку сакаат да учествуваат во спортските клубови. Како резултат на ова вклученоста во ЛБТ заедницата е многу мала и ЛБТ жените немаат простор и место каде што ќе можат да ги споделат своите проблеми и потреби и да добијат поддржка една од друга.

Субверзивен фронт ќе работи на овој проблем со воведување на ЛБТ кошаркарска група во склоп на својата организација и ќе ги изведе следните активности:

  1. Summer camp in August for 15 LBT woman passionate about sports or basketball in particular;
  2. Weekly basketball training open to all LBT woman;
  3. Competitions with LBT basketball teams from the Balkan (one visit to Belgrade and one visit to Podgorica);
  4. An online campaign to increase the visibility of issues LBT women have while playing professional sports.

Овој проект е поддржам од ПланетРомео фондацијата.

Датум: 01.06.2018 до 31.05.2019.

Буџет: 5000 евра