КЗД не утврди дискриминација на ЛГБТИ лицата во скрипта за студиите по психологија

Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД) не го почитуваше законски пропишаниот рок за реагирање по претставката и во утврдувањето на фактите и примената на законите, оцени Македонското здружение на млади […]