Црногорскиот закон за истополово партнерство предвидува вклученост на грижа за деца

Предлог-законот за регистрирано партнерство меѓу лица од истиот пол во Црна Гора предвидува дека паровите ќе можат заеднички да се грижат за детето/цата во прашање на нивниот партнер, доколку имаат.

Овој предлог-закон од страна на работната група вели дека „партнер кој не е родител на дете е должен да ги поддржи детето/цата на својот/та партнер/ка ако нема роднини кои се подложени на семеен закон или немаат други членови на семејството.”

Оваа обврска за партнерот/ката постои и по смртта на родителот на детето, при што партнерот/ката нема можност да го посвои, освен во ситуации кога роднините на детето одбиваат да го прифатат (во случај кога се малолетници) – соопштува порталот Мондо.

Понатаму, во итни случаи, ако детето е во непосредна опасност, партнерот/ката има право да донесе итна одлука да ги преземе неопходните дејства во согласност со интересите на детето и веднаш да го извести родителот/ите.

Нашата Вики на парадата на гордоста во Подгорица (2015), иако сликната пред три години, пак го „скрши“ интернетот <3 #КимКардашијанСпавашЛиМирно

Законот нема да ги препознае нерегистрираните партнерства меѓу лица од ист пол.

Секојдневните одлуки поврзани со детето/цата може да ги направи партнерот/ката, заедно со родителска согласност, предлог-закон кој наскоро треба да биде усвоен од страна на владата, а потоа да биде доставен до Собранието на усвојување. Но, бидејќи ова е предлог-закон, текстот е подложен на промени.

Предложениот предлог-закон е задоволен од претставниците на Владата, но и со невладините организации вклучени во изготвувањето на предлог-законот. Како и во Хрватска, партнерството со регистрираниот партнер/ка го спроведува матичарот/ката во присуство на сведоци или кумови, а партнер(к)ите можат да го променат нивното презиме или да додадат уште еден/но.

 

Идниот закон нема да ги препознае нерегистрираните истополови партнерства, како што е и во случајот со хетеросексуалните вонбрачни заедници.

 

Превземено од: Crol.hr