Клучни наоди на „Rainbow Europe“ од 2018 година

„Rainbow Europe“ – годишна алатка за тестирање на ИЛГА-Европа – се состои од индексот и картата на „Виножито“ како и годишниот преглед. ИЛГА-Европа ја создаде Картата на виножитото во 2009 година, користејќи ја за да ја илустрира правната и политичката состојба на ЛГБТИ луѓето во Европа. Оттогаш критериумите на сајтот се зголемија по обем и пакетот „Rainbow Europe“ оттогаш се прошири за да го вклучи годишниот преглед од земја до земја и интерактивен веб-модул на „Rainbow Europe.“

Индексот на „Rainbow Europe“ за 2018 година, Картата и Годишниот преглед ги содржат вредните информации за европските креатори на политика и ЛГБТИ движења.

Мапа на „Rainbow Europe“ е рангирана со 49 европски земји за нивните правни и политички практики за ЛГБТИ луѓето, од 0-100%.

 

Први 3 држави, „Rainbow Europe“ 2018 Последни 3, „Rainbow Europe“ 2018
1. Малта – 91% 47. Турција – 9%
2. Белгија – 79% 48. Ерменија – 7%
3. Норвешка – 78% 49. Азербејџан – 5%
Македонија се наоѓа на 41-во место со 14%

Малта продолжува да го зазема првото место на „Rainbow Europe“, трета година по ред што островската држава е на врвот на земјата (сега на 91%). Влегувањето во сила на ажурираната законска процедура за признавање на родовите во Белгија ја зголемува нивната позиција на второ место (79%), движејќи се веднаш пред Норвешка со 78%. Трите земји на другиот крај од скалата на „Виножитото” во Европа се Азербејџан, Ерменија и Турција, постигнувајќи 5%, 7% и 9%, соодветно. Овие резултати не се променети од последното откритие на “Картата на Rainbow Europe“ во мај 2017 година, истакнувајќи го јазот во политичкото раководство и недостатокот на напредоците во законите и политиките за еднаквост на ЛГБТИ.

Со цел да се создаде рангирањето на државите, ИЛГА-Европа ги испитува законите и политиките во 49 земји користејќи сет од 58 критериуми и под-критериуми. Овие критериуми се поделени меѓу шест тематски теми: еднаквост и недискриминација; семејство; криминали од омраза и говор на омраза; законско признавање на родовите и телесен интегритет; просторот на граѓанското општество; и азил.

Индивидуалните критериуми на „Rainbow Europe“ 2018 и проценетата „отежнатост” која им се доделува е останата иста со верзијата од 2017 година, што значи дека е полесно од кога и да било порано да се спореди моментумот на земјата (или недостигот од) за законите за еднаквост на ЛГБТИ луѓето.

Како и секогаш, креаторите на политиката, истражувачите и новинарите можат да тргнат зад точките и да ги видат нашите извори на информации врз кои се базира рангирањето на сајтот и индексот. Овој дополнителен слој на информации е достапен преку веб-модулот „Rainbow Europe“ на www.rainbow-europe.org