СЗО ги депатологизираше транс лицата!

Да се ​​биде транс не е повеќе ментално растројство: МКБ-11 (Меѓународна класификација на болести и сродни здравствени проблеми) е официјално објавена.

Светската здравствена организација го објави завршувањето на МКБ-11 и ја објави официјалната он-лајн верзија.

Најавата не го означува крајот на процесот МКБ-11, туку почеток на нова фаза, фокусирана на спроведувањето и оценувањето на ниво на земја. Новата верзија на МКБ ќе биде презентирана за конечно одобрување на Собранието на Светската здравствена организација во мај 2019 година.

Како што е предвидено, сите категории поврзани со транс луѓето се отстранети од поглавјето за ментални и бихевиорални нарушувања. Во исто време, се воведоа нови категории поврзани со трансродовите луѓе: родова неусогласеност во адолесценцијата и зрелост и родова неусогласеност во детството. Овие категории се вклучени во поглавјето 17 на МКБ за состојби поврзани со сексуалното здравје. Затоа, СЗО изјави дека лицата кои се транс или родово различни не значи дека имаат ментално растројство. Денес на срамната историја на патологизирање, институционализација, „конверзија“ и стерилизација и’ се гледа крајот.