Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 5

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 4

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 3

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

Зошто ѝ се важни на Македонија родовите студии? – 2

Намерувајќи да ја одржи во живот општествената расправа за прашањата од областа на родовите студии — сред временото згаснување на програмата за родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ […]

За родовите студии во Македонија

Во Македонија постоеја три места кадешто човек може да добие академска поткованост на тема: родови студии. Тоа беа додипломските студии на Филозофскиот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во […]

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ сега е КВИР ЦЕНТАР. Во моментов го прегледувате нашиот стар веб-сајт кој останува архива на минатите објави од организацијата.

X