(Macedonian) Британската медицинска асоцијација бара да се користи терминот „бремени лица“ за да не се навредат интерсекс и транс лицата

Sorry, this entry is only available in Macedonian.