The Effect of Intersectional Marginalization and Discrimination on Human Rights in Healthcare

The Effect of Intersectional Marginalization and Discrimination on Human Rights in Healthcare Legal Dialogue Halle Thannickal, University of Michigan 2020   Introduction: Existing Macedonian Legislature Regarding Human Rights in Healthcare […]

Добредојдовте! Ве известуваме дека СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ сега е КВИР ЦЕНТАР. Нашиот нов веб-сајт ќе биде лансиран во 2023 година, кога ќе одбележиме 10 години од постоењето на организацијата и ќе го промовираме новиот визуелен идентитет. Во меѓувреме, постојните канали за комуникација остануваат во функција.

X