The Effect of Intersectional Marginalization and Discrimination on Human Rights in Healthcare

The Effect of Intersectional Marginalization and Discrimination on Human Rights in Healthcare Legal Dialogue Halle Thannickal, University of Michigan 2020   Introduction: Existing Macedonian Legislature Regarding Human Rights in Healthcare […]

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ сега е КВИР ЦЕНТАР. Во моментов го прегледувате нашиот стар сајт кој останува архива на минатите објави од организацијата.

X