Project name:

Градење на капацитети на младински работници во областа на младинска работа со ЛГБТИ луѓе

Project description:

Основната идеја на проектот е да подготви и имплементира висококвалитетен и долгорочен образовен курс преку 4 обуки со цел да го поддржи професионалниот и личниот развој на младинските практичари и активисти во областа на развојната младинска работа во заедницата за ЛГБТИ лица.
Овој проект се осврнува на јазот во ЛГБТИ движењето преку обезбедување на долгорочен курс за младинска работа во развојот на заедницата за ЛГБТИ младински и активисти за да можат да спроведат висококвалитетни развојни програми за младинска работа и да ги зајакнат локалните ЛГБТИ заедници во нивните земји, организирајќи групи со конструктивни активности и вклучување на поголем број членови на заедницата.

Целите на проектот се:

  1. Да се изградат капацитети на практиканти и активисти за младинска работа за планирање, спроведување и оценување на развојни програми за младинска работа со ЛГБТИ лица во нивните заедници;
  2. Поддршка на размена на примери за добри практики и искуство во работата на заедницата со младите луѓе од ЛГБТИ во Западен Балкан;
  3. Да се креира, промовира и достави брошура за практики и методологии во младинската работа на младите во развојот со ЛГБТИ младите во Западен Балкан до пошироката јавна младинска работа.

Организација која го координира проектот: ЛГБ Младинска група за поддршка “COME OUT” од Нови Сад, Србија

Партнер организации се: Субверзивен фронт- Македонија, Хелсиншки комитет за човекови права – Македонија, Цуре – БиХ, ТОЦ – БиХ, Транспарент – Хрватска, Квир Монтенегро – Црна Гора, ЦСГД – Косово, Дејствие – Бугарија.

Времетраење на проектот: 01.10.2017 – 30.06.2019

Грантот доделен за спроведување на проектот „Градење на капацитети на младински работници во областа на младинска работа со ЛГБТИ луѓе“ е 98.706 евра.