Project name:

ЛГБТИ роми во Западен Балкан (2021)

Project description:

Главната цел на проектот е унапредување на правата и состојбата на ЛГБТИ ромите во Западен Балкан. Активностите се одржуваат во С. Македонија, Косово, Србија и Албанија. Главни активности во нашата држава се: одржување на конференција за видливост на проблемите не ЛГБТИ ромите, психосоцијална поддршка за ЛГБТИ роми, кампања со промоција на подкасти од ЛГБТИ роми за зголемување на видливоста на проблемите кои овие лица ги имаат.

Донатор: Civil Rights Defenders

Буџет: 4150 евра.