Project name:

Кон отворен пристап за ЛБТ жени во спортските игри

Project description:

Во Македонија, ЛБТ жените обично треба да ја кријат својата сексуална ориентација или родов идентитет доколку сакаат да учествуваат во спортските клубови. Како резултат на ова вклученоста во ЛБТ заедницата е многу мала и ЛБТ жените немаат простор и место каде што ќе можат да ги споделат своите проблеми и потреби и да добијат поддршка една од друга.

Субверзивен фронт ќе работи на овој проблем со воведување на ЛБТ кошаркарска група во склоп на својата организација и ќе ги изведе следните активности:

  1. Летен камп во август за 15 ЛБТ жени кои се страствени за спорт, посебо за кошакра;
  2. Неделни тернинзи отворени за сите ЛБТ жени;
  3. Натпревари со други ЛБТ тимови од Балканот (еден натпревар во Белград и еден натпревар во Подгорица);
  4. Онлајн кампања за да се зголеми видливоста за проблемите кои ЛБТ жените ги среќаваат додека се занимаваат со професионален спорт.

Овој проект е поддржан од ПланетРомео фондацијата.

Датум: 01.06.2018 до 31.05.2019.

Буџет: 5000 евра