Project name:

Недела на гордоста 2014

Project description:

Целите на јавната акција „ЛГБТИјада и изложба во рамките на Недела на гордоста 2014“ се:

  • Да се зголеми свесноста на општата публика за ЛГБТИ заедницата, нејзините предизвици и положба;
  • Да се фасилитира интеракцијата со клучните засегнати страни во општеството: државните институции, медиумите, граѓанските организации, како и самата ЛГБТИ заедница;
  • Да се пренесе пораката на поддршка и солидарност кон ранливите и маргинализирани групи во општеството;
  • Да се обезбеди инструмент за политичко и уметничко изразување на ЛГБТИ заедницата;
  • Да се зголеми досегот на воспоставената граѓанска платформа против хомофобија и трансфобија;
  • Да се постават основи за организација на слични настани во иднина.

Активностите на Неделата на гордоста 2014 се поделени во два дела:

  • Aктивности за зголемување на свесноста на општата јавност и на одлучувачите,
  • Aктивности за мобилизација на ЛГБТИ заедницата.

Временска рамка:

  • Изложба на квир уметници и фотографи – 28 јуни 2014
  • Завршен настан „ЛГБТИјада“ – 29 јуни 2014

Буџетска рамка: 1500,00 УСД

Подносител: Субверзивен Фронт – Скопје