Project name:

Kажи НЕ на хомофобијата

Project description:

Главната цел на проектот е да се зголеми јавната свест во борбата против хомофобијата и хетеросексизмот својствени на македонското општество.

Краткорочни цели на проектот:

  • Воспоставување на мрежи и платформи за зголемана мобилизација, соработка и солидарност меѓу граѓанските организации во борбата против хомофобијата
  • Обезбедување на поддршка од медиумите, граѓанските организации, државните институции и граѓанското општество
  • Поттикнување на граѓанскиот ЛГБТ активизам и учество во борбата против хомофобијата

Главни активности

  • Создавање на платформа за борба против хомофобијата ( “Мрежа против хомофобијата”)
  • Организирање и спроведување на јавна кампања преку ширење на промотивен материјал, организирање на јавни дебати и флеш-моб настани
  • Организирање и спроведување на медиумска кампања преку гостување во радио емисии, поставување на плакати на билборди, обезбедување поддршка од ТВ новинари со носење маици за време на ТВ пренос, и лансирање на кампањи на социјалните медиуми.

Организација за координација на проектот: Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста – Субверзивен фронт Скопје

Партнерска организација на проектот:  Коалиција “Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници”

Времетраење на проектот: октомври 2013 – мај 2014 година

Проектот е финансиски поддржан од Фондација Отворено Општество Македонија со буџет од 9,100.00 долари