Project name:

Градење солидарност помеѓу рома и ЛГБТИ организациите во Македонија, Србија и Албанија

Project description:

Во соработка со Civil Rights Defenders, Субверзивен фронт оваа година имплементираше неколку активности поврзани со рома ЛГБТИ лицата. Овие активности беа во склоп на поголем проект на CRD за градење солидарност помеѓу ЛГБТИ организациите и ромите во Македонија, Србија и Албанија.

Во склоп на овој проект:

  • Се направи истражување за потребите на ЛГБТИ ромите во Македонија. Наодите се собраа преку одржвање на фокус група и неколку интервјуа со рома ЛГБТИ лица.
  • Се организираше изложба со слики од рома ЛГБТИ лица. Сите слики претставуваа некое секојдневие на овие лица и секоја слика имаша своја приказна. Изложбата се организираше во просториите на Млади Хаб.