Поразително влијание на хомофобијата врз менталното здравје на младите ЛГБТИ лица

Скопје, 28 април 2016 Младите ЛГБТИ лица се повеќе и почесто изложени на депресија, покажуваат повисоко ниво на анксиозност во социјалната интеракција и почесто прикриваат важни информации за себе, за […]

Речиси половина од ЛГБТИ лицата во РМ се задоволни од работата на ЛГБТИ организациите

Скопје, 24 декември 2015 31 отсто од ЛГБТИ лицата во Македонија немаат поволно мислење за ниту едно ЛГБТИ лице присутно во медиумите. Најповолно мислење кај ЛГБТИ лицата за негово присуство […]

Загрижувачки податоци за статусот на ЛГБТИ лицата во Македонија

Скопје, 9 декември 2015 Само 1% од општата популација во Македонија знае што oзначува ЛГБТИ, високи 58% од родителите сметаат дека ако нивното дете е ЛГБТИ, треба да се лечи, […]

Учествувај во истражување за младинската перцепција на ЛГБТИ заедницата / Merr pjesë në hulumtimin e perceptimit të të rinjëve mbi komunitetin LGBTI

26/10/2015 Субверзивен Фронт, во партнерство со Младински образовен форум, започна со спроведување на истражувачка студија за перцепциите и ставовите на младите во Македонија за состојбата со дискриминацијата, вознемирувањето и малтретирањето […]

Започна истражувањето на состојбата со вознемирувањето и малтретирањето на младите ЛГБТИ лица во Македонија

Субверзивен Фронт, во партнерство со Младински образовен форум, започна со спроведување на истражување на перцепциите и ставовите на младите во Македонија за состојбата со малтретирањето и вознемирувањето засновано на сексуална […]

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ сега е КВИР ЦЕНТАР. Во моментов го прегледувате нашиот стар веб-сајт кој останува архива на минатите објави од организацијата.

X