Работата со сексуални и родови малцинства и нивните семејства во системот на социјална заштита

На покана од Асоцијацијата “Дуга” од Србија, Антонио Михајлов и Викторија Бондиќова заедно со група на волонтери од Субверзивен Фронт учествуваа на конференцијата “Напредни тренинзи за работа со сексуални и […]

ЛГБТИ лицата во демократурата РМ

За добивање информации за статусот на ЛГБТИ (лезбијките, геј мажите, бисексуалците/ките, транс* и интерсекс лицата) во Македонија може да послужат многу податоци генерирани од разни видови истражувања, индекси, извештаи и […]

Речиси половина од ЛГБТИ лицата во РМ се задоволни од работата на ЛГБТИ организациите

Скопје, 24 декември 2015 31 отсто од ЛГБТИ лицата во Македонија немаат поволно мислење за ниту едно ЛГБТИ лице присутно во медиумите. Најповолно мислење кај ЛГБТИ лицата за негово присуство […]

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ сега е КВИР ЦЕНТАР. Во моментов го прегледувате нашиот стар веб-сајт кој останува архива на минатите објави од организацијата.

X