ШТО РАБОТИМЕ? / OUR WORK

Застапување за ЛГБТИ права

Во соработка со релевантните државни институции, политичките партии, ЛГБТИ организациите, ЛГБТИ активист(к)и, и останатите стеикхолдери, С-Фронт континуирано вложува сеопфатни и инклузивни напори со цел унапредување на правата и положбата на ЛГБТИ лицата во Македонија.

Истражувања и политики за ЛГБТИ

Во соработка со експерти, надворешни консултанти, и искусни истражувач(к)и, и со примена на разни теоретски и емпириски методи, С-Фронт се фокусира на градење силни капацитети во креирање на солидни политики, засновани на научно валидни податоци собрани од истражувачките активности спроведени од С-Фронт и од останати истражувачки тела.

Обука и образование за род и сексуалност

С-Фронт се фокусира на градење и унапредување на сопствените капацитети во обезбедување знаење, информации и обука за темите поврзани со ЛГБТИ лицата, родот и сексуалноста. Преку соработка со разни образовни програми, институти и организации, со користење на различни формални и неформални образовни методи, и со фокус на размена и соработка во обезбедувањето на знаења и информации, С-Фронт настојува да ги охрабри и омоќи припадниците/чките на ЛГБТИ заедницата во Македонија

Услуги на бесплатна помош за ЛГБТИ

Во соработка со искусни професионалци во областа на обезбедувањето психо-социјална помош, поддршка и советување, како и во областа на обезбедувањето правна помош и советување, С-Фронт настојува да ги унапреди сопствените капацитети во нудењето услуги на бесплатна психо-социјална поддршка и помош, и услуги на бесплатна правна помош и советување, на ЛГБТИ лицата кои се предмет на различни видови прекршувања на нивните човекови права, како и на оние ЛГБТИ лица кои се соочуват со различни видови психолошки и социјални проблеми и потешкотии.

Прибирање средства за ЛГБТИ проекти и иницијативи

Во соработка со различни фондации, донатори, ЛГБТИ организации и останати заинтересирани страни, С-Фронт настојува да обезбеди финансиска одржливост и да создаде услови за целосна само-одржливост на организацијата, и на сите останати проекти, акции и иницијативи кои ги тангираат ЛГБТИ прашањата и проблемите. С-Фронт стимулира и поддржува grassroots движења и акции за ЛГБТИ, и охрабрува зголемен ангажман на припадниците/чките на ЛГБТИ заедницата во одржувањето на стабилна финансиска основа за успешно функционирање на организацијата и за понатамошен развој на ЛГБТИ движењето во Македонија.

Пријави / Report

Пријави насилство врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет! / Report violence based on sexual orientation and gender identity!ВЕСТИ / NEWS

Трогателен говор на сопругот на полицаецот кој беше убиен на Шанзелизе: „Живееше како ѕвезда и замина како ѕвезда“

  Сопругот на францускиот полицаец кој беше убиен минатата недела се отвори за својата „голема и длабока болка“. Триесет и седумгодишниот Ксавие Жулже беше убиен минатата недела за време на […]

Трансродова жена го тужи Ајдахо за извод од матична книга на родените

Трансродова жена поднесе тужба против сојузната американска држава Ајдахо, во која се наведува дека и е прекршено правото на слобода на изразување со тоа што одбиле да и направат измена […]

Активист за ЛГБТ права малтретиран до смрт во Мексико

Новинарот и активист за ЛГБТ права, Хуан Хозе Ролдан  викендов е пронајден мртов во мексиканскиот град Калаулалпан, на 120 километри источно од Мексико Сити. Активистите од ЛГБТ заедницата во Талакскала […]

See all our news

НАШИ ПРОЕКТИ / OUR PROJECTS

Сите проекти / All projects

НАШИ ПРИЈАТЕЛИ / OUR FRIENDS

ФАКТИ ЗА НАС / FACTS ABOUT US

0
Членови / Members
0
Проекти / Projects
0
Донатори / Donors
0
Партнери / Partners

КОНТАКТ / CONTACT

Ваше име / Your name (required)

Ваша адреса на е-пошта / Your email (required)

Предмет на пораката / Subject(required)

Вашата порака / Your message

 
 
 
 
 
 

+389 2 6139874

contact@s-front.org.mk

s-front.org.mk

Makedonija 11/2-10,
1000 Skopje, R. Macedonia

9 : 00 - 17 : 00