ШТО РАБОТИМЕ? / OUR WORK

Застапување за ЛГБТИ права

Во соработка со релевантните државни институции, политичките партии, ЛГБТИ организациите, ЛГБТИ активист(к)и, и останатите стеикхолдери, С-Фронт континуирано вложува сеопфатни и инклузивни напори со цел унапредување на правата и положбата на ЛГБТИ лицата во Македонија.

Истражувања и политики за ЛГБТИ

Во соработка со експерти, надворешни консултанти, и искусни истражувач(к)и, и со примена на разни теоретски и емпириски методи, С-Фронт се фокусира на градење силни капацитети во креирање на солидни политики, засновани на научно валидни податоци собрани од истражувачките активности спроведени од С-Фронт и од останати истражувачки тела.

Обука и образование за род и сексуалност

С-Фронт се фокусира на градење и унапредување на сопствените капацитети во обезбедување знаење, информации и обука за темите поврзани со ЛГБТИ лицата, родот и сексуалноста. Преку соработка со разни образовни програми, институти и организации, со користење на различни формални и неформални образовни методи, и со фокус на размена и соработка во обезбедувањето на знаења и информации, С-Фронт настојува да ги охрабри и омоќи припадниците/чките на ЛГБТИ заедницата во Македонија

Услуги на бесплатна помош за ЛГБТИ

Во соработка со искусни професионалци во областа на обезбедувањето психо-социјална помош, поддршка и советување, како и во областа на обезбедувањето правна помош и советување, С-Фронт настојува да ги унапреди сопствените капацитети во нудењето услуги на бесплатна психо-социјална поддршка и помош, и услуги на бесплатна правна помош и советување, на ЛГБТИ лицата кои се предмет на различни видови прекршувања на нивните човекови права, како и на оние ЛГБТИ лица кои се соочуват со различни видови психолошки и социјални проблеми и потешкотии.

Прибирање средства за ЛГБТИ проекти и иницијативи

Во соработка со различни фондации, донатори, ЛГБТИ организации и останати заинтересирани страни, С-Фронт настојува да обезбеди финансиска одржливост и да создаде услови за целосна само-одржливост на организацијата, и на сите останати проекти, акции и иницијативи кои ги тангираат ЛГБТИ прашањата и проблемите. С-Фронт стимулира и поддржува grassroots движења и акции за ЛГБТИ, и охрабрува зголемен ангажман на припадниците/чките на ЛГБТИ заедницата во одржувањето на стабилна финансиска основа за успешно функционирање на организацијата и за понатамошен развој на ЛГБТИ движењето во Македонија.

НАШИ ПРИЈАТЕЛИ / OUR FRIENDS

НАШИОТ ТИМ / OUR TEAM

Натали Петровска

Натали Петровска

Правна советничка, членка на Извршен Одбор / Legal Counselor, Executive Board Member

Натали е адвокатка од 2008 година, од септември 2014 е основачка и ко-партнерка на адвокатското друштво Чадиева & Петровска, а од јануари 2016 е членка на Извршниот Одбор на Субверзивен Фронт. Натали е долгогодишна правна советничка и специјализиран набљудувач во во многу од судските случаи кои Коалицијата „Сите за правично судење“ – партнерската организација на Субверзивен Фронт, ги набљудува. Натали има неколкугодишно искуство во обезбедувањето бесплатна правна помош и советување, толкување на разни закони и подзаконски акти, застапување пред надлежни судови и државни органи, како и пред Меѓународниот суд за човекови права. Стапи во контакт со Натали на npetrovska@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, во Скопје, Македонија.

Александра Богдановска

Александра Богдановска

Правна советничка, членка на Извршен Одбор / Legal Counselor, Executive Board Member

Александра е извршна директорка на Коалицијата „Сите за правично судење“, и членува во Извршниот Одбор на Субверзивен Фронт од декември 2014. Александра има магистрирано на регионалната програма за човекови права и демократија во Југоисточна Европа при Универзитетот во Болоња и Универзитетот во Сараево. Александра поседува повеќегодишно професионално искуство во неколку адвокатски канцеларии во Скопје, е сертифицирана обучувачка за решавање конфликти, градење мир и помирување, и е посветена активистка за човековите права на ЛГБТИ лицата. Контактирај ја Александра на abogdanovska@all4fairtrials.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, во Скопје, Македонија.

Антонио Михајлов

Антонио Михајлов

Претседател, член на Извршен Одбор / President, Executive Board Member

Антонио Михајлов е претседател и еден од основачите на Субверзивен Фронт – здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста од Скопје, Македонија. Пред да стане ЛГБТИК* активист, Антонио работеше во продажба и маркетинг на софтвер во Норвешка, и интернет маркетинг во Белгија и Финска. Кога се врати во Македонија во 2012, тој сфати дека негова мисија и повик е да стане „агент на промени“ во прилично хетеронормативното и патријархално општество. Неговите интереси се застапување за ЛГБТИ и женски права, обука и образование за род и сексуалноста, како и истражувања за ЛГБТИ теми. Контактирај го Антонио на amihajlov@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, во Скопје, Македонија.

Илина Мојсовска

Илина Мојсовска

Психолог, членка на Извршниот Одбор / Psychologist, Executive Board Member

Илина Мојсовска, психолог и членка на Извршниот Одбор на Субверзивен Фронт од декември 2014 год, е повеќе години страствена ЛГБТИ активистка и бранителка на човековите права. Илина е лиценциран психолог и системски семеен терапевт, кој нуди индивидуални и семејни психотерапевтски услуги и психо-дијагностика, и кој е искусен специјалист за човекови ресурси. Илина е долгогодишна волонтерка во обезбедувањето бесплатна психо-социјална поддршка и бесплатно советување за ЛГБТИ лица. Контактирај ја Илина на imojsovska@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, во Скопје, Македонија.

Даниел Митковски

Даниел Митковски

Директор за финансии и администрација, член на Извршен Одбор / Finance and Administration Executive, Executive Board Member

Даниел Митковски, директор за финансии и администрација во Субверзивен Фронт и член на Извршниот Одбор е клучниот човек за техничка, административна и логистичка поддршка на С-Фронт, како и добар советник кога станува збор за финансиското работење и за дизајн. Негова е заслугата што првите години од постоењето Субверзивен Фронт полесно ги помина, обезбедувајќи канцеларија, опрема, канцелариски материјали и останати потребни ресурси за основно оперативно функционирање на организацијата. Контактирај го Даниел на dmitkovski@s-front.org.mk или директно во канцеларијата на Субверзивен Фронт на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, во Скопје, Македонија.

 

Пријави / Report

Пријави насилство врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет! / Report violence based on sexual orientation and gender identity!

ВЕСТИ / NEWS

south_african_gay_couple_make_history_marry_in_prison

Првиот истополов брак во Хрватска склучен во затвор

Двајца средовечни затвореници кои отслужуваат казна во Госпич се првиот хомосексуален пар кој склучил брак во хрватски затвор. Официјални информации за настанот нема, но загрепскиот весник „Вечерњи лист“, успеал да […]

romania_assaults

Романија ја одложи одлуката за легализирање на истополовите бракови во земјата

Романија го одложи носењето на одлуката дали да се легализираат истополовите бракови во земјата. Уставниот суд треба да одговори дали ја признае истополовата брачна заедница на лица кои се венчале […]

conference

Прва годишна конференција на ЕРА посветена на правата на ЛГБТИ лицата на Западен Балкан и во Турција

Асоцијацијата за еднакви права на ЛГБТИ лицата за Западен Балкан и во Турција (ЕРА) ја организира првата годишна конференција во косовскиот главен град Приштина на тема „Зошто законите не се […]

See all our news

НАШИ ПРОЕКТИ / OUR PROJECTS

Belo_logo
Erasmus+ EU Logo Colour
us_department_of_state_0_87528
SHL Logo
flag_yellow_high
Vertical_RGB_600
FOOM logo golemo
Erasmus+ EU Logo Colour

ФАКТИ ЗА НАС / FACTS ABOUT US

0
Членови / Members
0
Проекти / Projects
0
Донатори / Donors
0
Партнери / Partners

КОНТАКТ / CONTACT

Ваше име / Your Name (required)

Ваша адреса на е-пошта / Your Email (required)

Предмет на пораката / Subject(required)

Вашата порака / Your Message